+31 71 40 20 700 | info@vanrijn.com

Eurocol

Klant beschrijving

Eurocol is een bekend leverancier van egaliseermiddelen en kleefstoffen voor verwerking in de bouw. 

Voor haar vloeibare kleefstoffen zocht deze klant een afvullijn voor emmers, welke geschikt moet zijn om ook kleine charges product en een brede variëteit aan emmers te kunnen verwerken. Door de soms hoge viscositeit van het product moet dit gevuld worden vanuit een vaste taphoogte. Afhankelijk van de hoogte van de te vullen verpakking moet de gewenste baan hoogte kunnen worden bepaald en ingesteld.

Project beschrijving

De aftaplijn is opgesteld op actuatoren waardoor recept gestuurd automatisch op de juiste hoogte ingesteld. De lijn is opgesteld onder twee productmengers die om en om worden gebruikt voor het mengen of aftappen van het product.

Onder ieder van de mengers zijn twee aftappunten zodat iedere verpakking eerst op tijd kan worden voor gevuld om vervolgens op gewicht te worden bij gedoseerd. Hierdoor is het gelukt om de aftaptijd gelijk te krijgen aan de mengtijd zodat in een continue proces kan worden afgevuld.

Wat onze klanten zeggen

De emmerlijn die Van Rijn heeft geleverd is door haar U-vormige opstelling goed door een man te bedienen. Er is ervoor gekozen om, gebruik makend van de automatische hoogteverstelling, de lijn makkelijk verplaatsbaar te maken om op een aparte plek te kunnen reinigen. In de loop van de tijd is gebleken dat de kans op lekkage van ons product, en vervuiling van de lijn, heel klein is. Hierdoor hebben wij veel minder vaak dan gedacht, van deze reinigingsmogelijkheid gebruik hoeven te maken.

– Engel Zonneveld